Sənəd EM-115-01

Əsgərov Salman Mumtazın istintaq işi

zoom-icon Siçanı şəklin üzərinə gətirin

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 12493

По обвинению Аскеров Салман Мумтаз ___________________________

по ст.ст. _____________________________________________УК Аз.ССР

                                                             Начато _____________________ 193.г.

                                                                                                            Окончено_____________________ 193.г.                                                        

                                                                                                                        Учтено в 1962 году

НА ЛИСТАХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Арх ПР-25082


     Г.Баку

 

 

loading
Sənədlər