Sənəd EM-117-01

Hənifə Zeynallının istintaq üzrə işi

zoom-icon Siçanı şəklin üzərinə gətirin

               

                     НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Аз.ССР 


                 УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕН. БЕЗОПАСНОСТИ
                      4 ОТДЕЛ
 
                        СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 12493/81

 

 

 

По обвинению Зейналлы Ганива Баба оглы         ст.ст.  73,64,69, УК. Аз.ССР 

 

 

                                                          Начато  ________________ 193 г.

                                                          Окончено _______________193 г.

Особый Архив

                                    

 

                                                                    На листах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Арх Пр.26385


                                                              Г.Баку

 

 

 

loading
Sənədlər