Sənəd EM-121-01

Əhməd Rəcəb Cabbar oğlunun ittiham üzrə işi

zoom-icon Siçanı şəklin üzərinə gətirin

Министерство Государственной Безопасности СССР
Центральный архив

ОБЩИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД


ДЕЛО по обвинению Раджабова Ахмеда Джабар Оглы.
АРХ. № 623636
Количество томов «1», том «1»
НКВД Азербайдж. ССР

loading
Sənədlər