Elektron Muzeyin yaradılması haqqında 

 
Haqqımızda

Tarixi irsimizi dərindən öyrənmək, ona sahib çıxmaq və uğurlu şəkildə gələcək nəsillərə ötürmək hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. E-muzey layihəsi Azərbaycan tarixinin qaranlıq məqamlarını, keşməkeşli mübarizə illərini, siyasi-mədəni irsimizin müxtəlif istiqamətlərini, keçmişimizdə iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin bilinən və bilinməyən həyat yolları ilə bağlı faktları oxuculara təqdim edir.
Oxucular layihə çərçivəsində ilkin olaraq repressiya qurbanı olmuş ziyalılarımız haqqında, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Sovet Təhlükəsizlik orqanlarında başlayan xidməti, Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik və müstəqillik dövlərindəki siyasi fəaliyyəti, onun əsasını qoyduğu siyasi-mənəvi irs haqqında məlumatlar əldə edə biləcəklər. E-muzey gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi ilə birbaşa bağlı ictimai xarakterli məlumat və informasiyaların oxuculara çatdırılması işində özünəməxsus platforma olmağı məqsəd hesab edir. Tariximizin müxtəlif dövrləri haqqında hazırlanmış virtual sərgilər və audio podcastlar vasitəsilə oxuculara keyfiyyətli məzmun və informasiya təmin etməyi hədəfləyir.

E-muzey layihəsinin məqsədləri:

  • Tarixi irsimizin qorunması və gələcək nəsillərə uğurlu şəkildə ötürülməsi;
  • Azərbaycan tarixinin qaranlıq məqamlarının və hadisələrinin işıqlandırılması;
  • Siyasi-mədəni irsimizin müxtəlif istiqamətlərini oxucuları çatdırılması;
  • Keçmişimizadə iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin bilinən və bilinməyən həyat yolları ilə bağlı faktların işıqlandırılması;
  • Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi ilə birbaşa bağlı ictimai xarakterli məlumat və informasiyaların oxuculara çatdırılması;
E-muzey layihəsinin fəaliyyət istiqamətləri;

  • Ümumilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin Sovet Təhlükəsizlik orqanlarındakı fəaliyyəti haqqında məlumat;
  • Repressiyaya məruz qalmış ziyalılarımız haqqında ətraflı məlumat;
  • Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti haqqında məlumat;
  • Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik orqanlarının yaranması, formalaşması və inkişaf tarixi haqqında məlumat;
 
E-muzey öz fəaliyyət istiqamətləri və rəhbər tutduğu prinsiplərlə tarixi irsimizi yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək işini laiqincə davam etdirir.

Tarixi irsə sədaqətlə !


Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti